Gramatica
Verbu AVÈ: Participiu passatu

                                                                                                                                           

Corsu Cismuntincu
Avutu, a (eu, eue)
Avuti, e (eus, eues)