Gramatica
Alternanze vucaliche (radicale verbale)

*Alternances vocaliques (radical verbal).

Tuccà > toccu, tocchi, tocca > tucchemu, tuccate > toccanu
Cumprà > compru, compri, compra > cumpremu, cumprate > compranu
Vende > vendu, vendi, vende > vindimu, vindite > vendenu
Sente > sentu, senti, sente > sintimu, sintite > sentenu