Cabrera

carto Cabrera

carto Cabrera

El petit arxipèlag de Cabrera té una extensió d'uns 16 km2, la majoria corresponents a l'illa gran que hi dóna nom. Gràcies a l'ocupació militar des de la I Guerra Mundial, Cabrera ha quedat al marge del procés desmesurat d'urbanització que han sofrit les Balears, de manera que el paisatge s'hi manté intacte i verjo a tots els racons. Només al port, una entrada natural llarga de 1600 m, hi trobam unes poques cases per hostatjar els soldats i la família de pagesos que durant molt de temps havia conrat els camps immediats. A prop, damunt un espadat, hi ha les ruïnes del castell edificat possiblement a la fi del segle XIV, per defensar l'illa de l'ocupació de pirates que poguessin abordar les costes mallorquines.

Entre 1809 i 1814 Cabrera va servir de camp de presoners dels soldats francesos agafats a la batalla de Bailén i a altres, en la guerra espanyola contra Napoleó. De 9000 soldats que hi varen ser traslladats, només 3500 varen sobreviure i en pogueren sortir, a causa de les males condicions en què varen ser tenguts.

L'any 1991 l'arxipèlag de Cabrera va ser declarat Parc Nacional pel Parlament espanyol, amb la qual cosa s'hi varen restringir les visites i s'hi va prohibir la pesca, així com les maniobres militars.