Només volia

Només volia
obrir els finestrons
una mica.
Només,
un alè de sol
damunt el teu,
el teu alè adormit.
I, tebi,
aquí on hi ha nua
la teva esquena,
el nuu desfet
de la teva pell a sa claror