À a sbunurata

A valle s’hè croscia
Di bazza calata
A notte s’hà lasciatu
Quì è culà duie ombre
Sott’à i castagni insunnuliti
A machja ùn parla ancu
È u celu s’hè grisgiu
A mio stradella ciotta è passa

Longu à fiume diciulone
È leva ogni vistica
È muschi zitellini
Una tintenna persa
Trinneca qualchì tirlu
Sottu à a filetta azeza
È v’anscia in faccia una aria
Chì parturisce fole :
Stamane mi ne vò
Ad aspettà u sole...