Lolghi di fumu

Chi pena l’ultima sera
chena una stella ancora !
Di soli l’ultima spera
s’è ispinta mori mori
und’abà no s’aspetta
da l’umbra paci sinzera,
illa carrera, fora.
Malincuniosu un zigarru,
chici, abali, lacatu
a banda, sminticatu
come spola di tela,
fraza una brasgia stena
e a l’appusentu rigala
lolghi di fumu in bolu,
cu la flema liceri
d’un lumu di candela.
Diventani, chissi lolghi,
specchju suai d’ammentu
cun magghjni sculuriti
di tempu di ‘ita in fiori
turat’a lu pinsamentu ;
di momenti sireni
d’anni d’etài minori
di li tempi passati,
cun richjami d’amori
guduti o sunniati...
Ansii di solti middhori
in ameni ‘isioni
e timpesti finuti
a ali infusi calati.
Ma invanu cussì s’agabba
di cinnara in tristu cunsumu
lu zigarru cadutu
da manu scunsulata
d’un vacchju chi prisumu
altu no ha che d’un sonnu
abali, a capu appugghjatu
a l’azza di la banca,
in signu di dà paldonu
pa’ tuttu lu chi li manca.