Enchersciadum de n di

Gordli de vënt sterch sun la Piza
y l'onda che se sfranj plan plan
entant do l'ijula l surëdl flurësc
y l ciel bruja n fuech zënza flames.
Culëures empue mescedei danter cueciun y violet
sun la bata de nibles iló y tlo blances:
culëures de n depenjadëur che se tripa
a rënder l ciel n cheder zënza n dovìa .
Plu tert la luna cun paziënza tira
pra na urëdla i ghëurdli culerei.
L resta tlo y iló vel sust violet
enchersciadum de n di che ne n'ie plu.