Fiancu a fiancu

Veni da più luntanu di la luna
lu sirenziu chi fara da lu zeru
i la notti sirena sanza fini
innant’a li carreri, sobbr’a li casi.
E z’acciappa curchaddi fiancu a fiancu
e zi pari d’andà, ch’è un incantu,
propiu in mezz’a lu mari di lu tempu
chi passa e si zi fuggi
cument’e l’ipiranzia
lu durori e la vidda
chi zi gudimmu umpari.
Intantu z’è lassendi
la pazi di chisth’ora
ch’eu ti basgiu e tu poni la to’ manu
frescha sobbr’a lu cori.