Enlouta i omegn

Enlouta i omegn se leèa te sia tera
e si vèresc pabolenc braichèa la seides
L'ardiment de si mans fajea vegnir i ensómesc de pera
e si eies che binèa la frua endeletèa l'aura
Sèn Martin!
Enlouta la oujes rendenìa
Screvedament del vent, susc' èjies
Lamenc!
Ninament del pìciol, busiament de ucìe
paghjelle!
Ciel da aices per doi cheres che se tol
e cianzons da la bonasera dò e dò!
Versc sènc
Gloria a Chel Bel Dio!
Giust òbit per i resc' umegn.

CIANZON
Ciantèr pien, de partegnenza
Sita roenta, fiadèr de la sferes

O Giaf, o Jan Batist, o bèrba Pilà,
O Maria, o Franz, o Jan
Che sarèl ma che ve met entorn l festide de sta tera?
Che fajede pa voetres dai ciampes de la son eterna
e voietres, ve n jic bonorives da chest mond,
che fajede a la fiorijon de noscia scontrèdes?

Na, tajé, no dijé!
Ciantà! ciantà!