Versione :

Puemi in Sicilianu

Pagine : 1 2 3 4 5

Festa

La me festa
azzicca radichi
a li rini di la terra
e artigghi
a li zinefi di lu celu.

Nenti bannetti, pregu
né fotografii
o cassati.

Na canzuna chiuttostu
na bannera
un sonnu
pi cuntinuari
ancora
a cridiri.

Papuzzana

Satarii
murritii
ti fissii
strulluchii a leta cera cu mia.
Bedda
ogni jornu chiù
leggia e sapurita
farfalla.

Chiù tardu ...
quannu poi pigghi volu e ti ni vai
ricordati di sta staciuni persa
di stu sularu di li maravigghi
di stu carduni allaccarutu e sulu
e torna
siddu poi
di tantu in tantu.

Picciotti ju e iddi

S’attanga, dintra mia, na casciaforti
stipata di li beni chiù priziusi.
Nun staiu parrannu, no, di aremi sfusi
e mancu di curaddu o sali a sporti.

Jocanu ammucciareddu cu la morti
nzemi a stu tabirnaculu cunfusi
li mei dicidott’anni cummattusi
- rigalu lu chiù liccu chi appi in sorti -

la musica e li notti cu l’amici
lu sonnu poi di dda generazioni
li fimmini e li viaggi chi mi fici.

E mi li tegnu sutta chiavi ncutti
picciotti ju e iddi, pi scrizioni
chi ogni vita è unica fra tutti.

Quannu ti parru ...

Tu nun ascuti

pirchì nun m’accordi lu tempu
nun dicu di ncrucchittari na frasi
o di ncucciari dui palori
ma di grapiri la vucca macari
chi ti l’aggarri arrè
comu si, pi la to spirtizza
o cui lu sapi quali autra virtù
ci smurfiasti già ogni filu e signu
di zoccu ju avia ancora in menti
di spiccicari e nun potti, pirchì

tu nun ascuti a nuddu

ti piaci lu to zurra vuci
sciali cu l’ecu di li toi bavorni
ti preji si supra un pinzeri to
ripitutu però di mia paraggiu
ti cuntrapigghi
ti fai appellu e cassazioni
avvocatu judici e testimoniu
pirchì, ora ci voli

tu nun ascuti a nuddu fora-tia
e mancu sparti, forsi.

Repitu pi Gnaziu

Chianci.

Chianci Sicilia
a chiantu ncuttu
la morti
di lu figghiu pridilettu.

Addiu pueta
addiu omu
e cumpagnu.

A st’ura
è l’universu
la to chiazza.

5 Aprile 1997

Pagine : 1 2 3 4 5