Gramatica
Pronoms personnels groupés

Mi canta una canzona > a mi canta
Ti compru una damisgiana di vinu > a ti compru
U piscadore ci vende u pesciu > u ci vende
U piluccheru mi taglia i capelli > i mi taglia
Lucia ti mostra e muntagne > e ti mostra