Gramatica
Singulari è plurali

*Singulier et pluriel

U ficu I fica
U limonu I limona
U caffè I caffè
U purtigalu I purtigala
A nespula I nespuli
L’acqua L’acqui
L’acula L’aculi
L’autostrada L’autostradi