Versione :

Invocació

Oh, malmesa Hispània
la del bell nom, rosa
de menudes pàtries!
Com podem encara
tolerar que embrutin
el teu nom els bàrbars?

(1984)