Versione :
Corsu

FILIDATU è FILIMONDA - Sebastianu DALZETO - PADRE FORMICOLA

Un capitulu duv'elle si mischjanu e lingue... è l'idee!

Padre Formicola

 

U pastu tocca à a so fine. E pippe s'imburranu, e paghjelle s'intonanu. À chì passa per u stradone, sentendu tanta alegria, s'arreghje per prufittà d'a festa. Nunda si perde. Cani è gatti d'u cuntornu, alliscati da l'odori, sò vinuti. Culomba piglia anch'ella parte à u festinu. Si sente un trunchizzulime d’osse ch'e so manselle d'acciaru macinanu. Padre Formicola, a faccia imbacata, beie à piccule gulate u so caffè abbundanzosamente innacquatu d'acqua vita corsa.
- Anc'un colpu, ziu frà?
- Un pochettino. Cosi. Basta!... Grazie!
- E grazie e dispensanu in Livornu. Beite ! Alò... Anc'una candella?...
- Volontiers...
- Hè bona, ùn hè, st'acqua vital
- Bona, bonissima, bonona!
- Padre, dumanda qualchissia, fateci una predica !
- Vi la farò, vi la farò
Omi è donne si mettenu à gridà
- Una predica ! Fateci una predica !
- Hom ! lo volete ? Sia per l'amor di Dio
Frate Cappuccinu colla nant'à un muru. Ma cum'ell'ùn si pò tene rittu, si mette à pusà, è cumencia
- Oratio brevis. Cari fratelli, carissime sorelle. Solo, Dio pos¬sede la scienza universale infusa. Non vediamo, non sentiamo non giudicamo che per interpretazione. L'intelletto si misura al sapere. Ho visto un bove, che aveva le corne come, un bove, eppuro bove non era, l’ochji come un bove, ma bove non era, l'orecchie e li piedicome un bove, e bove non era, mangiava e beveva come un bove e bove non era; la coda era di un bove...
- Sarà stata una vacca ! grida Paglialonga.
- È vero, Dio fanciullo ! approva Biondo. Doveva essere quel'bestia femina!
Tutti scoppianu à ride. U visu di padre Formicola si face severu :
- Si! era una vacca, una vacca, una vacca ! Prova che l'Apocalisse che certi demonii anticristi voleno intendere scuro, ed'in modo, intelligibile. Però che quando vi vego, vi rivego, vi arcivego, mi pare di vedere, di rivedere ed'arcivedere la multitudine degli peccatori... Mangiare, mangiare, mangiare! Mangiare, bevere e dormire con d'altre cose che io non posso dire... Uomi ! chi l'avete cosi zeppo, cosi duro, cosi irredutibile - voglio parlar del cuore - e voi, donne, chi l'avete cosi grande, cosi larga, profonda - voglio parlar della coscienzia - ma il cuor senza coscienzia non è il cuor, e la coscienzia senza il cuor non è coscienzia. In lingua è il veneno, non in cauda. Come quella birbona balanina chi diceva : « U mio maritu si tira un saltettu, eiu ne tiru dui è trè ». E quell'altra, bastiaccia simoniacca : « 0 Francè, mi possu mette a mio camisgia? Ùn ai più bisognu di nunda? ».
Quando Iddio, per causa di ripruduzione, stabili l'amore, la donna lasciò tutto corre, corpo, anima, senso morale. Donna : angela in chiesa, serpente a casa. Uomo : demonio a casa e angelo fora... La caldaia dove Satanasso face la sua mescolatura d'anime perdute sarà piena a tappo. Uomi e donne si rimproverano la loro vergognosa condotta.
- È tua colpa se io sono a l'inferno ad arroste!
- Borlone! io era tranquilla. Arrivasti un giorno, promettan¬domi il suave paradiso... Il tuo paradiso era un inferno!
- Zitti!griderà Lucifero, voltandoli sottosopra con la sua forca!

- Madonna, cara ! murmurava Filimonda, fendusi u segnu di a croce.
- Ridete, ridete! ripigliava padre Formicola. Piangerete a l'ora di l'ultimo judizio. Quando Dio vi domandarà : « Risponde mihi Quantas habea iniquitates e peccata scelera meia e delicta ostende mihi ? ». Dies irae, dies illa! Anime perdute, pentitevi! e non pen-sate più al vostro ben essere. Tutt'è per la trippa! Non si vive che per la trippa! La trippa! La trippa! 0 Dio misericordioso! Disprezzate quel piaceri terrestri e lasciate quel odioso oggetto : la trippa. Gettate a cani quel miserabile scombuglio, la trippa!
- Madonna! dicia Filimonda, ghjè per tè ch'ellu parla, o Filidà! Cappiale isse trippe chi t'anu datu!
- La trippa!... La trippa!... La trip...
Frate cappucinu chi, da un mumentu, si battia c'u sonnu, chjudì l'ochji, arrembò u so spinu contr'à un scruchju d'olivu è s'addurmintò cum'è un baghju. Una scaccanata schiattò à fà trimà l'aria.
- Lacatelu dorme chì u s'hà stentatu, disse Petrechjone.
À mez'à l'alegria generale, u sgiô Filippu dichjarô chè issu mumentu valia più ch'una grande serata à l'Opera di Parigi.