El falcò vagabund

El falcò vagabund
posa setge espantós
les ales empedrades
de la colona de neu,
des de quin niu de vent
vola a sagnar
la rosa de la baca
que pica més que l'espina.