A petra è a mimoria

A boci di a mimoria ci salva di u pozzu
indù i petri cascani cù u fittu silenziu
U so ribombu ci rammenta che fummu petri ancu nò
chì campettini in unu statu di boci ind'è a mimoria
y a vita hè un attu che mi rammenta u pozzu.
Laca ssiuvarà a so musica ma imponi u so ribombu,
quiddu di a petra bughja ed a mimoria bianca.