A innommu di lu ‘entu

(Parlata gallurese)

Cun folza di mare
mi ni pési
come alba marina
strappendimi radici
ghjà da troppu
tempu liati a inutili ricréi.
Più allonga, sempri
più allonga,
in viagghju, unda pa unda,
a alti paradisi di spiagghj,
mandatagghju a innommu di lu ‘entu,
sempri prontu
a turrà a paltì,
felmu solu un mumentu
chi possin’atticchì
li radici e li frondi turrà veldi.