A DIONOMACCHIA - Salvatore VIALE

(strattu, Cantu settesimu)

Ma cun i fucili in purfine si framessenu

I gendarmi, è sbandonu u populacciu ;
Arrestonu i più ritrosi ;
Dopu duve sentinu u sonu di u campanone
Seguitonu a mula, chì avia pigliatu e furagne
Scappendu da quellu periculosu locu.

A seguitonu cheti sottu à un pentone ;
Ella i lascia avvicinà, ùn si move mancu stampa :
Quandu i sente vicini, spicca un saltu,
Piglia a falata, cum’è una levra
Fughje, è scappa, è face mille balli,
Caracoli, salti è capriole.

Li lampa un lacciu à u collu, è a chjappa
Un gendarmu, è a tira ; ma trascinatu
Da a mula ind’è a falata, è a machja
Cascò trà fanghiccia è pruni ind’è u fussettu.
Cun u cappiu un altru li piglia I pedi; strappa
Russetta i nodi zerpittendu, è fughje.

Fatta fine spartuta in trè gruppi, è deci
A squadriglia inchjerchja a mula, è l’accampa.
Ella ùn si lasciò agguantà,
Bucò u capitanu è u distese in terra ;
À u tinente lentò un calciu à l’anca
Chì li fece merità a ritirata.

Avia avutu u so da fà a sbirraglia sana
Più chè per chjappà i gran banditi
Capracinta, Catone, Scarpaligera:
È da I giovani campioni acheani
Ùn fubbe mancu cacciatu cun listessa pena
U gran’ cignale, terrore di Caledonia.

Digià a milizia spussata, è fiacca
Per arrestà a mula, in attu fieru
Mettenu manu à i fucili è piglianu a mira;
Quandu l’armatu Arcanghjulu guerrieru,
Ch’ellu mandò un cumandu divinu
Da u celu, minacciosu cum’è a saetta, si calò.