Versione :

Una rezza di tempu infiniddu

No vularìstia pirdì di te mancu
un mumentu, nemmancu
l'aìggiu di un pinsamentu.

                  Pa' te
cun una limma taglienti
vularìstia parizzà lu tempu
indifferenti,
                 e abrìnni un altru chen'azzi
né spazii,
chena cumenciu e né fini.

E cun un'aùggia d'inventu
cusgì li minuti a l'ori,
                 li seri a li notti,
l'inverri a l'istii,
l'annaddi boni a li
mali, pa' sistà una rezza
di tempu infiniddu, una nassa
manna cant'è mannu lu mari,
fitta cumente è fitta la notti
primma di una timpesta,
pa' no pirdì
una maglia di chist'amori
chi vassa in dugna lagrima
d'aria, si tu sei lagrima,
                   si tu sei aria...