Versione :

Quannu ti parru ...

Tu  nun  ascuti

pirchì  nun  m’accordi  lu  tempu
nun  dicu  di  ncrucchittari  na  frasi
o  di  ncucciari  dui  palori               
ma  di  grapiri  la  vucca  macari
chi  ti  l’aggarri  arrè 
comu  si,  pi  la  to  spirtizza
o  cui  lu  sapi  quali  autra  virtù       
ci  smurfiasti  già  ogni  filu  e signu
di  zoccu  ju  avia  ancora  in  menti
di  spiccicari  e  nun  potti,  pirchì     

tu  nun  ascuti  a  nuddu

ti  piaci  lu  to  zurra  vuci
sciali  cu  l’ecu  di  li  toi  bavorni
ti  preji  si  supra  un  pinzeri  to
ripitutu  però  di  mia  paraggiu
ti  cuntrapigghi
ti  fai  appellu  e  cassazioni
avvocatu  judici  e  testimoniu
pirchì,  ora  ci  voli

tu  nun  ascuti  a  nuddu  fora-tia
e  mancu  sparti,  forsi.