Versione :

La nostra humanitat

Quan ja no ho deixem tot a càrrec dels polítics
i els hàgim despullat de tots els halos mítics,
quan afirmem de cert que els homes som iguals
i no digui ningú que l'axioma és fals,
quan resolguem els plets al voltant d'una taula
i rebutjant els punys admetem la paraula,
quan s'uneixi tothom si és un foll el qui mana
i el tanquem resoluts en menys d'una setmana,
quan de debò la gent estimi el seu veí,
sia negre o xinès, esquimal o algerí,
aleshores haurem aconseguit la gràcia
de plena humanitat i vera democràcia.

(1959)