Versione :

Id-Dubju Fatali

Fiċ-ċella fejn dendlu
lil sieħbi minn qalbu
hemm úewġ assassini
mdejqin qed jinqalbu:
ir-raġel li riedu
jeħdulu minn rasu,
mitilhom bid-dubju
li ħadd ma ta kasu.