Che ascia di canna

Lu córi è un ratu
sèccu chi si tronca
un cric chi caggi
in un póggiu d'èba
L'ipigni lu gòng
di lu sangu
i' l'óru
di lu ripiru
Una luzi sigrèta
s'acciara
"Sei tu
anima méa?
In un'ascia di canna
s'imbischa la mimória e allébia
bòzi d'èba
la firidda?"
Edda più lébia
d'un suipìru:
"Althru sònu no intèndi
lu ratu chi pèrdhi li fógli
nè intèndi la rastha
di la mórthi chi abbrazza"
Un lume sicretu