Golu

Golu mo rogor jö por le dlotadú
En rü de tan d'agn
Spines de na corona
Sgnacada dô chël punt

Al ea cörs plëgns d'ardimont
Anfat sce t'en armada
Te na trupa o t'en tlap
ostinês da combate

Al ea ârmes co m'ea damprò
anfat de çî sanch
de çî sceta o de çî sort
ostinês da döré

Al ea ârmes lesíeres
Sora la scaia dles ones
La storia á desfat
Chi co orea les sofié

Le punt á dé dô
Mo al resta la fontana via
Co bol fòra inçe dô i tomps
tai ponsíers

Golu mo rogor tal cör
Roia dles speranzes
Ciöfs de na gherlanda
Erta sö por punt.