Gai nos amamus

Gai nos amamus.
Ite corfu gai iscuru
chi in sa mutria si dennegat
de custa note gai surda. Che
comente diat fagher una nae in s’erva.
Su pesu de tropu fruture
o de meda columbos chi si li pasan
l’an fata isfalosciare.
No b’andemus, a su jardinu. Cando intrat sa
note la tancan, e a dedie no bi pessamus.
Ma amus imparadu a nos partire su netzessitu ,
e est pro cussu chi nos amamus.