Sò tessuta

Sò tessuta
di rossu
rossu stracciatu
di a cinta russiccia
intinta di u sudore settembrinu
di tutte e sichere.

Sò tessuta
di verde
verde di u mandile verdognu
strettu à collu per e strade di u straziu
di tutte e figliere.

Sò tessuta
di turchinu
turchinu di u scuzzale sculuritu
cusgitu è ricusgitu da a manu stroppia
grembiu di u stantu stancu
di tutte e cugliere.

Sò tessuta di negru
negru di e rubacce negre
indulurite da i doli doppii
di tutte l’angunie.

Sò tessuta
di giallu
giallu di a camisgiola ingiallita
frustata da l’innamurata ardita
da e stonde d’amore à l’orlu
di tutte e saziere.

Sò tessuta
di biancu
biancu di e linzole sbiancate
albariate è balcate da e mammane manesche
cuglidore mute di i sogni
di tutte e suminere.