Versione :

Ma Nistax Ninsieh

Ilbieraħ lgħabt ma' tifel ta' sentejn
u ma nistax ninsih.
għajnejh idemmgħu bil-hena
u saqajh kurjuúi jixħethom quddiemu
appena tħallih.

Kont smajthom jgħidu li t-tifel,
la jikber, se jibqa' bla kliem,
u kont ħassejt għalih.
Imma lbieraħ lagħab miegħi
tifel ta' sentejn
li dendel kusu ma' l-uġigh,
u ma nistax ninsa l-ħajja tixxala ġo fih.