Versione :

Illejla Skiet

Illejla se noħlom li dil-ħolma mqallba
ma ħlomthiex;
li dit-tajra ħelwa
ma qbadnihiex.
Kif nimtedd
se nitlob għat-talb
biex min ħalaq it-talb
ma jinsiehx.
U se nkanta bil-mod,
ġos-skiet,
għax min kellu jdoqqli l-kitarra
ma ġiex,
u din l-għanja ta' niket,
lili nnifsi,
ma nsemmagħhiex.

Illejla se núomm is-skiet,
għax dit-talba li kellha tasallu
ma semagħhiex;
u dal-ġewnaħ li kellu jittajjar
ma tħarrkilniex.