Versione :
Corsu

E PORTE DI A PUESIA - Ghjacumu Biancarelli

Vistutu di cutrina

Cupartu di ventu
Un ziteddu abbandunatu.

Revêtu de gelée

Revêtu de gelée
Couvert de vent
Un enfant abandonné.

(trad.FM.Durazzo)

Frost bitten

Frost bitten
Under the cloak of the wind,
A forsaken child.

(trad F.Beretti)
 


À ghjornu pienu

À ghjornu pienu
U so tupizzu hè russu
Quiddu di a luciuledda.

En plein jour

En plein jour
Elle a la tête rouge
La luciole.

(trad FM.Durazzo)

In full daylight

In full daylight
the firefly’s head
Is red.

(trad F.Beretti)


 

In sigretu a notta

In sigretu a notti
I varma in i castagni
Sutt’à a luna.

Secrètement la nuit

Secrètement la nuit
Les vers dans les châtaignes
Sous la lune.

(trad.FM.Durazzo)

By night

By night
The worms are stealing into the chestnuts
In the moonlight.

(trad F.Beretti)


 


 

U ventu d'inguernu

U ventu d’inguernu
S’hè piattu
In i cannicci.

Le vent d’hiver

Le vent d’hiver
S’est caché
Dans les roseaux.

(trad.FM.Durazzo)

The winter wind

The winter wind
Is hidden
Among the canes.

(trad F.Beretti)


 


 

Un aranciuchju miuccu

Un aranciuchju miuccu
Chì mi codda pà i ghjambi
L’acqua di a surghjenti.

Un crabe minuscule

Un crabe minuscule
Qui grimpe sur mes jambes
L’eau de la source.

(trad.FM.Durazzo)

A tiny crab is crawling

A tiny crab is crawling
Up my leg,
Spring water.

(trad F.Beretti)
 


 

Chì pietà

Chì pietà
Sutt’à u cascu
U stridu ‘llu griddu.


Quelle pitié

Quelle pitié
Sous la jonchée de feuilles mortes
La stridence du criquet.

(trad FM.Durazzo)

The sad shrill sound

The sad shrill sound
Of the locust
Under the fallen leaves.

(trad F.Beretti)
 


 

D’essa verdu
Li basta ghjà
U pivaronu.

Être vert

Être vert
Suffit
Au poivron.

(trad FM.Durazzo)

The green pepper

The green pepper
Is contented
With being green

(trad F.Beretti)
 


 

Ancu i lindumani

Ancu u lindumani
‘Lla timpesta
I pivarona sò russi.

Même le lendemain

Même le lendemain
De la tempête
Les poivrons sont rouges.

(trad FM.Durazzo)

Even the day

Even the day
After the storm
The pepper is red.

(trad F.Beretti)
 


 

Quasgi l'invernu

Quasgi l’inguernu
À meza trustata
A forma ‘lla luna.

Presque l’hiver

Presque l’hiver
Au milieu de l’averse
La forme de la lune.

(trad.FM.Durazzo)

On the verge of winter

On the verge of winter
Through the pouring rain
The shape of the moon.

(trad F.Beretti)