Versione :

Imparera

Com’idda hè lenta l'imparera
chì ti porta luntanu da mè.
Com’iddu hè imparcittibuli è debbuli
u vapori di i to ricorda,
u caldu ed i parolli cripacciuliti
inde a prufonda firita di u spechju.

Dì mi, o me uspiti,
comu subramora à l'aventura
di una vita

incastunata drintu à u maccu di una altra.
S’è voli ùn mi lu dì avali
faci u fritu è issa notti hè biota,
freta è biota com'è un cecu à i porti
di u nienti

Aspetta dumani:
ghjunghjarà qualchì aceddu cù bughju in l'ochja
è gocci di stiddaria
in u maccu di a lascianda nutturna.
Possu dighjà parcipì l'altezza di u so volu,
Sentu dighjà comu pichjani à a porta
di l'arcanghjulu è di i luntani oasi.