CORBERA Jaume

JAUME CORBERA POU
Professor de Dialectologia Catalana i Història de la Llengua Catalana a la UIB; aquests són els seus principals camps d’investigació
- Promotor i director de l'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears, recull d'aproximadament 100 hores d'entrevistes en vídeo amb 184 persones de totes les Illes Balears i del poble valencià de Tàrbena. D'aquest recull n'hi ha una Antologia (2003) que mostra unes 11 hores d'enregistraments, amb transcripció ortogràfica i fonètica.
- Autor dels llibres Parlar bé. Orientacions per a l'ús correcte de la llengua catalana a les Illes Balears (1996, 2002), Caracterització del lèxic alguerès (2000).
- Coautor d’Alfa. Mètode d’autocorrecció gramatical assistida (1994, 1995) (amb Jaume Morey i Joan Melià)
- Selector del text, autor de la introducció i de les notes del llibre Crònica de l’Obra del Diccionari, d’Antoni Mª Alcover i Francesc de B. Moll (2006).
- Assessor lexicogràfic i revisador del text català del Diccionari Sànscrit - Català, d'Òscar Pujol Riembau (Barcelona, 2006)
- Ha publicat articles d’història de la llengua i de dialectologia (especialment) a les revistes “Randa”, “Estudis de Llengua i Literatura Catalanes” i “Revue de Linguistique Romane”, entre altres, i a col·loquis i miscel·lànies diversos.
PARTICIPACIO EN PROGRAMES DE LA UNIO EUROPEA

 

Coordinador a les Balears de la «Siconda Biennale di Prosa Literaria Corsica - Sardegna - Baleare» (1998), promogut pel «Centru Culturale Universitariu» de la Universitat de Còrsega i dirigit pel Catedràtic de Llengua i Literatura Corsa Dr. Ghjacumu Thiers, dins el marc d'IMEDOC. En resultà la publicació Scunfini. Prose corse, sarde é catalane (Còrsega, Centru Culturale Universitariu, 1999), amb narracions dels autors balears Elena Albert Garcia, Daniel Bagur Martínez, Maria Catalan Garcia, «Linx» i Alex Volney.
Traductor al català de poemes corsos, dins el projecte d'intertraducció poètica Interisule (1997), subvencionat pels programes DG XXII Educació, Formació i Joventut i DG X Acció cultural, de la Comissió Europea, per la Col·lectivitat Territorial de Còrsega i pel Ministeri de Cultura francès. Dirigit també pel professor Ghajumu Thiers, en va resultar la publicació Da un isula a l'altra. Puesie di l'Isule Baleare, di Corsica é di Sardegna (Corti, Centru Culturale Universitariu, 1999), on hi ha creacions dels poetes balears Antònia Arbona Santamaria, Miquel-Àngel Llauger, Jaume Mateu i Martí, Joan Sants i Martí, Jean Serra i Antoni Xumet
Coordinador a les Balears del projecte Isule Literarie, igualment dirigit pel professor Gh. Thiers, mostra de narrativa de les illes de Còrsega, Malta, Sardenya, Sicília i les Balears. Subvencionat per la Comunitat Europea dins el programa 'Ariane' (1999), en va resultar la publicació Isule Literarie. Nouvelles de la Méditerranée. Des Îles Littéraires (Ajaccio, éditions Albiana, 2000).
Col·laborador del 'Diccionari de la Llengua Catalana' de l'Institut d'Estudis Catalans (Barcelona, 1995)
Enquestador per a l''Atles Lingüístic del Domini Català', dirigit pel Dr. Joan Veny, de l'Institut d'Estudis Catalans (primer volum, Barcelona 2001; segon volum, Barcelona 2004)

RESUM DE LA TRAJECTORIA CIENTIFICA
Títol:
Llicenciat en Filosofia i Lletres, Secció Filologia Romànica, Subsecció Català (1976)
Grau de Llicenciatura i Premi Extraordinari de Llicenciatura (1982)

Doctor en Filologia Catalana (1991)

Professor Titular d'Universitat de la UIB des de 1993

Premi Josep Sanna (1ª edició) sobre llengua, història i cultura de l'Alguer. Instituït per l'Escola d'Alguerès Pasqual Scanu (l'Alguer, Sardenya - Itàlia), 1995

Premi 'Aula Francesc de Borja Moll' de l'Estudi General de Palma pel projecte 'Arxiu Audiovisual dels Dialectes Catalans de les Illes Balears' (1996)

Participació en projectes d'investigació finançats:

- Interisule (En el marc ARIANA (DGX Azzione culturale), 1997). Investigador principal: Jacques Thiers (Univ. di Corsica)
- Siconda Biennale di Prosa Literaria Corsica - Sardegna - Baleare (1998). Investigador principal: Jacques Thiers (Univ. di Corsica)
- Isule Literarie (1999). Investigador principal: Jacques Thiers (Univ. di Corsica)
- Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears (1997-2002). Investigador principal: Jaume Corbera
- Análisis y edición del ’Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana’ (1901-1936). 2002-2004. Investigador principal: Nicolau Dols (UIB)
- Atles de l'entonació del català (2006-2010). Investigador principal: Pilar Prieto (Univ. Autònoma de Barcelona - Univ. Pompeu Fabra)
Llibres publicats: 9
Publicació multimèdia DVD-Rom: 1
Publicacions en revistes: 53
Moltes altres publicacions en capítols de llibres.
Correcció lingüística i lexicogràfica del Diccionari sànscrit-català d'Òscar Pujol, patrocinat per la UIB, el Govern de les Illes Balears i la Generalitat de Catalunya, i publicat (a finals de 2005) per Enciclopèdia Catalana.

CURRÍCULUM D'ACTUACIÓ CÍVICA (NO ACADÈMIC)

Soci d'Obra Cultural Balear (http://www.ocb.cat/) des de 1973/74 (?). Membre de la Junta Directiva d'aquesta entitat entre 1980-83, amb el president Josep Mª Llompart. Actualment, membre del seu Consell Assessor. Entre 1972 i 1984 vaig col·laborar al programa de ràdio "Mallorca al Vent", que l'Obra Cultural Balear patrocinava a Ràdio Popular de Mallorca.
Soci del Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i Nacionals des de 1976. Organitzador, en nom del CIEMEN, els anys 1979 i 1980 d'unes mostres de Música de la Mediterrània a Mallorca (veges: http://dodeparaula.blogspot.com/2009/10/els-meus-25-anys-dels-ciemen.html)
Soci fundador, el 1982, de la llibreria QUART CREIXENT de Palma, l'única llibreria de Mallorca dedicada exclusivament a la venda de publicacions en català (veges: http://ca.wikipedia.org/wiki/Quart_Creixent_%28llibreria%29).
Soci des dels inicis (1974/75 ?) del Grup Balear d'Ornitologia, entitat dedicada a la defensa del territori i el medi ambient de les Balears (http://www.gobmallorca.com/).
Soci de "S'altra Senalla", entitat dedicada a la promoció del comerç just (http://www.saltrasenalla.org/spip/index.php)
Soci fundador dels "Amics de la Bressola" (http://www.amicsbressola.cat/), associació per a la promoció de les escoles "La Bressola", dedicades a l'ensenyament en català a la Catalunya del Nord, dins la República Francesa. N'he estat vicepresident segon entre 1998 i 2011.
Soci d'Honor de l'Obra Cultural de l'Alguer (Sardenya) des de 2011 (http://www.obracultural.cat/)
Soci de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (http://www.escriptors.cat/)
Col·laborador del "Diari de Balears", actualment centrat en articles sobre temes lingüístics al suplement cultural "L'Espira". Els articles que s'hi publiquen apareixen llavors al meu blog "El do de la paraula" (http://dodeparaula.blogspot.com/).
Escric també a un altre blog: http://in.directe.cat/jaume-corbera