Gramatica
Virsura virbali. Mi piaci..., mi piacini..., mi piaci à...

MI PIACI + singulari MI PIACINI + plurali
Mi piaci u baddu Mi piacini i vacanzi
Ti piaci u schì Ti piacini i cursi à pedi ?
Li piaci a spassighjata Li piacini i vacanzi
Ci piaci a turta castagnina Ci piacini i surtiti incù l’amichi
Vi piaci a muntagna Vi piacini i belli panni ?
Li piaci u fiumu Li piacini i vechji vitturi