Versione :

Dil-Qawsalla

Dal-kuluri trasparenti,
m'hemmx saħħa.
Dil-qawsalla bla sinsla,
dal-kuluri maħlulin.

Dil-qawsalla tat-trab,
vjaġġatur mirúuħ
li ħaraq idejh man-nar.
Kwaúi kwaúi aħjar il-maltemp.
Dak sod,
u kelma júommha.

Dil-qawsalla ma tinúilli xejn.