Versione :

Migraturi 1

Aviati issu sguardu
ch’induvina i tempi
è issi mani caghjati
incapaci di strigna
da ùn mucassi più
d’essasi tantu punti

 

Aviati issu gestu
colmu di tantu dittu
è di silenziu pienu
da creda chì u mari
ùn senti altr’è più
cà issa parolla zitta