Issa musica

Mi dici u mari chì ind'è issa musica
è senza pruvà u fumu di i so cenni
mi porghji u salmatu,
a tintazioni di u bagnu,
l'arcanghjuli,
di basgià ti suttu à l'acqua ed inciampà
dinò in u scordu ed a sintenzia
trà l'omini di amà à a billezza.