Versione :
Corsu

E PORTE DI A PUESIA - Francescu Micheli Durazzo

Ditti di u scavapuzza (À Guillevic)

O frà chì cerchi acqua
quandu a to verga trinneca
narbosa s’arrizza
l’acqua s’apri una via
indrint’à u sambucu
par u zirlimu.

Tandu scavu eiu
pà dà forma à a to brama.
Pà Guillevic

Dits du puisatier

Sourcier mon frère
quand ta baguette vibre
se redresse nerveuse
l’eau se fraie un passage
dans le coudrier
pour le jaillissement.

Alors je creuse
pour donner forme à ton désir.

(trad.FM.Durazzo)

The well-digger’s sayings

Brother well - digger
when your rod vibrates
and nervously rises
The water finds its way
into the elder tree
and gushes out.

Then I dig
to give a form to your desire.

(trad. F.Beretti)


 


 

A tarra hè u mio doppiu

Masimu quand’idda assuffuca
trà l’incritti
chì a rocca li cedi.

Sunnià
di una crepa chì crisciarà
chì scuprarà i so minucci ?

La terre est mon double

Surtout quand elle étouffe
entre les interstices
que lui abandonne la roche.

Rêve-t-elle
une fissure qui s’agrandira
découvrira ses entrailles ?

(trad.FM.Durazzo)

The earth is my doppelganger

Especially when it is trapped
between the chinks
of the rocks.

Does it dream
of a gap that will grow bigger
and reveal its bowels?

(trad. F.Beretti)
 


In l'attesa racolta

In l’attesa racolta
di a sera chì fala.

Sentu cuddà in me,
un suchju putentu è dulci
com’è u sangui di a tarra
incù u so adori
di piova fresca è di lattu.

A tarra
avida
impiriosa
mi chjama in fondu di u pozzu
pà fistighjà i nozzi
di a carri è a tarraghja.

Dans l’attente recueillie

Dans l’attente recueillie
du soir qui tombe.

Je sens monter en moi,
un suc puissant et doux
comme le sang de la terre
avec son odeur
de pluie fraîche et de lait.

La terre
avide
impérieuse
m’appelle au fond du puits
pour célébrer les noces
de la chair et de la glaise.

(trad.FM.Durazzo)

In the solemn suspense

In the solemn suspense
of the sunset

deep inside I feel
the surge of a sweet powerful sap
like the blood of the earth
with its scent of
fresh rain and milk.

The eager
commanding
earth
calls me deep from the well
to celebrate the marriage
of flesh and clay.

(trad. F.Beretti)