I giganc

mëuj la nuet
linzuei d'ega
s'arlevea cun l vënt
cuntrastan la dumbrìa
cun ujes tleres de sienes
cun gran vares
vài sù de viëres dla lum
canche crësc l mer
y la campania dorm