Versione :

Papuzzana

Satarii
murritii
ti  fissii
strulluchii  a  leta  cera  cu  mia.
Bedda
ogni  jornu  chiù
leggia  e  sapurita
farfalla.

Chiù  tardu  ...
quannu  poi  pigghi  volu  e  ti  ni  vai
ricordati  di  sta  staciuni  persa
di  stu  sularu  di  li  maravigghi
di  stu  carduni  allaccarutu  e  sulu
e  torna
siddu  poi
di  tantu  in  tantu.