Versione :
Talianu

DA SARDEGNA: Mario BRAI è "Millenoveccento novantadieci"

1. U cheuttu e u crüu

2. Bricciole di terra

3. Gh'ea n'èrbu

4. Africa nascosta

1. U cheuttu e u crüu
2. Bricciole di terra
3. Gh'ea n'èrbu
4. Africa nascosta
5. A tremmuizza
6. Il vento e le onde
7. E disètte de zenà