** NANT'A 'SSE PIÄZZE DI BASTIA . **

.1.

S'ella si gode una cria
Magar'avà ch'un soffia ventu
Pe' spassighjàssin'a sulia
U tempu quessu ghjé bè quentu
Nant'a 'sse piäzze di BASTIA
Tra ghjente for'a 'ssu mumentu .
.2.
Bon' parecchji cu 'ssa primura
Prufittanu di l'occasione
Ma nun sanu finch'ella dura
Pe' dàlline di più passione
Si qualchi volta senza cura
L'epuca cambia per cagione .
.3.
Incu 'ssu sole sempre callu
Or' cusi l'äria pô cunvene
E nu 'ssu logu pur'a gallu
C'è a chi sà fà pass'e vene
Tant'a pedi quant'e per ballu
Cu bon' gärbu pien' di sulenne .
.4.
Simu quantunque qui sebbiati
Nu vaghjime cu 'sse 'jurnate
Di pett'a d'altri più straziati
Da gran' pessime stundate
In 'ssu mentre accumpulati
Patendune l'abbambanate .

= JAMES STUART . 24-10-2015. =